Visa doanh nhân Úc Tag

Một chương trình thí điểm visa doanh nhân mới dành cho Nam Úc đã được công bố với mục đích nhằm thu hút thêm những doanh nhân nước ngoài tới với tiểu bang. Nếu áp dụng thành công sáng kiến này